Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Biblické heslo pro rok 2019

"Hledej pokoje a stíhej jej." Žalm 34,15b (Bible Kralická)

Tato výzva připomíná, co současný svět naléhavě potřebuje. Pokoj. Denně jsme konfrontováni s tím, jak nepokoj vytváří napětí, jak nepokoj působí ztrátu naděje, dusí radost, zpochybňuje vděčnost, jak nás vychytrale rozděluje, aniž bychom si byli vědomi toho, co se to vlastně děje, mezi námi, a s námi.

Můžeme se tomu vzepřít. Nikdo nám nemůže zakázat, abychom usilovně pokoj hledali, pídili se po něm, šli za ním, s kralickými pověděno, jej stíhali, seč nám síly stačí, či nestačí. Sestry a bratři, s pokorou, s prosbou o Ducha svatého, o pokoj Boží prosme, hledejme jej a spolehněme na něj.

Jaký je ten pokoj, který Bůh dává? Před šedesáti lety tehdejší synodní senior Viktor Hájek napsal: Takový je Bůh: světlo pronikající každou temnotou. Znalec lidských srdcí. Neskryješ před ním nic, a také nic neomluvíš a nevymluvíš. Věci, o kterých jsi myslel, že jsou dávno zapomenuty, vyjdou najevo a budou souzeny a posouzeny. Ale to zdaleka není všechno! Tentýž Bůh hledí k srdci člověka nejen proto, aby zjistil, co je v něm temného, ale on v něm hledá také každý záblesk pokání a lítosti. (Sbírka kázání 1959)

To je pokoj od Boha, pokoj pro nás. Nemá smysl skrývat, co jsme pokazili a zničili. Má smysl být schopen vyznávat, má smysl být schopen litovat. Pak okoušíme pokoj. Boží pokoj. Pak určitě vykročíme do tohoto roku dobrým směrem. A síla a moc Božího pokoje pronikne do našeho jednání, ovlivní naše myšlení, dá moudrost našemu rozhodování. A ten záludný nepokoj, který vytváří napětí, bude ztrácet svou destruktivní moc.

Milí přátelé, hledejme pokoj Boží, stíhejme jej. Čiňme tak v pevné víře, že on převyšuje všeliký rozum lidský, ba dokonce, že zvládne i hájit naše srdce a naše smysly. V Kristu Ježíši, Pánu našem.

Jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické

Vladimír Zikmund, synodní kurátor

Daniel Ženatý, synodní senior

Zástupci HEKS jednali o podobě budoucí spolupráce

Zástupci HEKS jednali o podobě budoucí spolupráce

Partnerství se švýcarskou organizací Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) je dlouhodobé a jeho počátky sahají až do období po druhé světové válce.

18.01.2019
Den otevřených dveří Evangelické teologické fakulty

Den otevřených dveří Evangelické teologické fakulty

Jménem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy zveme na den otevřených dveří. Koná se v pondělí 28. ledna od 10 do 17 hodin v prostorách fakulty.

15.01.2019
Jan Palach – naše svědomí 2019

Jan Palach – naše svědomí 2019

V lednu uplyne 50 let od smrti Jana Palacha. Chceme si toto významné datum připomenout několika akcemi v rozmezí od 16. do 19. ledna.

14.01.2019
Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Jménem České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR zveme ke společné bohoslužbě 21. ledna v 18.00 hodin v pražském evangelickém kostele U Klimenta.

14.01.2019
Předplatné Českého bratra na rok 2019

Předplatné Českého bratra na rok 2019

Časopis Český bratr vstupuje do svého 95. ročníku s tématem "Společnost a víra". Čtenářům nabízíme roční předplatné i možnost objednat si jednotlivá čísla.

9.01.2019
Farářský kurz 2019

Farářský kurz 2019

Zveme na tradiční farářský kurz pořádaný Spolkem evangelických kazatelů v termínu 28.01.–01.02. Letos na téma: "Sloužit?". Přihlášky zasílejte do 21. ledna.

9.01.2019
1234567...229 »