Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Pracovní list č. 1

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala na podzim roku 2019 Pracovní list č. 1 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století. První pracovní list má téma: Na prahu třicetileté války.

Komise pro české církevní dějiny 17. století vznikla s cílem najít cestu k pochopení tohoto traumatizujícího období našich dějin. Ekumenická spolupráce a vzájemný dialog má otevírat možnosti k porozumění a smíření. 

Důkladné prozkoumání období církevních reforem a nábožensko-politických střetů v raném novověku u nás bude probíhat do roku 2021. Badatelé se přitom zaměří na problematická místa českých dějin, jako jsou stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře a rekatolizace.

„Je to úsilí, abychom odstranili předsudky, které jsou mezi námi, a pravdivě se dotkli událostí, které nás dovedou k pravdě, neboť jsou vedeny Kristovským směrem. Jde o to, abychom si i díky výstupům z práce komise byli jako křesťané blíž,“ připomněl smysl společného setkávání předseda ERC Daniel Ženatý.

Práce komise je rozdělena do dvou rovin: odborné – publikace, kolokvia, výroční konference, a dále výstupů pro veřejnost. Součástí osvěty pro členy církví a širokou veřejnost je právě vydávaný první pracovní list s tématem "Na prahu třicetileté války".

Zdroj: Ekumenická rada církví v ČR

Školení - Diakonické a rozvojové projekty 2021 (online přenos)

Školení - Diakonické a rozvojové projekty 2021 (online přenos)

Jak využít zdrojů, které nabízí církev v rámci tzv. Diakonických a rozvojových projektů? Jak připravit dobrý projekt pro r. 2021 v rámci aktuální výzvy? Zúčastněte se online školení.

16.06.2020
Diakonie pomáhá odklízet škody po povodních. Hledá dobrovolníky

Diakonie pomáhá odklízet škody po povodních. Hledá dobrovolníky

Diakonie naléhavě hledá další dobrovolníky na pomoc s odklízením následků bleskových povodní v Šumvaldu v Olomouckém kraji.

15.06.2020
Školení: diakonické a rozvojové projekty 2021

Školení: diakonické a rozvojové projekty 2021

V úterý 16. června proběhne v prostorách církevního ústředí (Husův dům, Jungmannova 9, Praha 1) školení přípravy a realizace diakonických a rozvojových projektů (DaRP) v rámci aktuálně vyhlášené výzvy.

4.06.2020
Svatodušní sbírka 2020

Svatodušní sbírka 2020

Výtěžek z letošní Svatodušní sbírky poputuje na rekonstrukci Domova Radost pro osoby s mentálním postižením a těžkým autismem. Sbírka proběhne ve všech sborech ČCE v neděli 31. května.

28.05.2020
Farář Josef Valenta - vzpomínkové shromáždění

Farář Josef Valenta - vzpomínkové shromáždění

Rodina zesnulého bratra faráře Josefa Valenty zve na vzpomínkové shromáždění, které uskuteční v sobotu 13. června ve 14 hod. ve sboru ČCE ve Svitavách.

26.05.2020
Ústřední církevní kancelář se vrací k běžnému provozu

Ústřední církevní kancelář se vrací k běžnému provozu

Od pondělí 25. května 2020 funguje ústřední církevní kancelář v běžném provozu.

25.05.2020
1234567...242 »