Ústřední církevní kancelář  »  Vedení kanceláře  »  Vedoucí tajemník

Vedoucí tajemník

Vedoucí tajemník řídí činnost Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, zabezpečuje jednání synodu a synodní rady. Je volen synodní radou a do funkce jej ustanovuje synodní rada ČCE.

Ing. JAROMÍR PLÍŠEK

Vedoucí tajemník

Ing. JAROMÍR PLÍŠEK