Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Bohoslužby

Bohoslužebné formuláře

Proces tvorby nové Agendy ČCE, která bude obsahovat aktuální liturgické texty a bohoslužebné formuláře, stále probíhá. Už nyní ale existuje několik synodem schválených formulářů, ze kterých je možno vycházet a pracovat s nimi. 

 

Platná nová Agenda ČCE 2010–

(další texty budou postupně doplňovány)

 

Pořady pro nedělní a sváteční bohoslužby

Pověření k službě slova a svátostí v církvi (ordinace)

Pověření k nevolené službě v církvi

Svatební shromáždění

Ustanovení synodního seniora, synodního kurátora a členů synodní rady

Ustanovení seniora, seniorátního kurátora a členů seniorátního výboru

Ustanovení správce sboru – instalace

Ustanovení staršovstva

Vyslání učitele/učitelky teologie

 

Agenda ČCE (1983)

I. díl Agendy (PDF)

II. díl Agendy (PDF)

Liturgický oděv

Poznámky a materiály k liturgickým oděvům užívaným při bohoslužbě v ČCE.