Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Pro farní sbory

Model mezd duchovenských zaměstnanců ČCE k 1. 1. 2020

V modelu jsou uvedeny pro ilustraci informace o mzdách typických kategorií duchovenských zaměstnanců Českobratrské církve evangelické.

V tabulkách se uvádí hrubá mzda a benefity.

Z hrubé mzdy se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění.

Z benefitů (stravenky a příspěvky na pojištění) se neodvádí daň, sociální ani zdravotní pojištění; požaduje-li však zaměstnanec místo stravenek náhradu, zahrnuje se tato do hrubé mzdy jako částka oproti hodnotě stravenek o 34 % nižší (odvod zdravotního a sociální pojištění zaměstnavatele).

Výše osobních příplatků je individuální. V přehledu je uvedena orientační částka.

Odměny jsou vypláceny 2x ročně a jejich výši stanovují senioři. V tabulce uvedena orientační částka připadající na jeden měsíc.