Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Pro kazatele

Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

O příspěvek z Fondu klidného stáří můžete požádat, pokud jste farář/ka nebo jáhen/ka v činné službě, ke dni požadované výplaty příspěvku jste vykonával/a nejméně 30 let kazatelskou službu a nejpozději k tomuto dni Vám vznikl nárok na starobní důchod.

O příspěvek z Fondu klidného stáří požádejte včas. Rozestup mezi schválením žádosti synodní radou a výplatou pojistného plnění v případě příspěvku v plné výši 200 000 Kč činí z daňových důvodů pět let. Pokud o příspěvek v plné výši požádáte pozdě, tj. nebude možné dodržet požadovaný rozestup pěti let, bude výše příspěvku krácena.

Podrobnosti naleznete níže ve statutu Fondu klidného stáří.

Model mezd duchovenských zaměstnanců ČCE k 1. 1. 2019

V modelu jsou uvedeny pro ilustraci informace o mzdách typických kategorií duchovenských zaměstnanců Českobratrské církve evangelické.

V tabulkách se uvádí hrubá mzda a benefity.

Z hrubé mzdy se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění.

Z benefitů (stravenky a příspěvky na pojištění) se neodvádí daň, sociální ani zdravotní pojištění; požaduje-li však zaměstnanec místo stravenek náhradu, zahrnuje se tato do hrubé mzdy jako částka oproti hodnotě stravenek o 34 % nižší (odvod zdravotního a sociální pojištění zaměstnavatele).

Výše osobních příplatků je individuální. V přehledu je uvedena orientační částka.

Odměny jsou vypláceny 2x ročně a jejich výši stanovují senioři. V tabulce uvedena orientační částka připadající na jeden měsíc.

Služba v jiných institucích, přijímání kazatelů z jiných církví