Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Bohoslovci, vikariát a jáhenská praxe

Bohoslovci a vikariát

Podmínkou pro přijetí do vikariátu je:

dvouleté členství v ČCE

zapsání mezi kandidáty služby v církvi

dvě třítýdenní praxe na některém ze sborů ČCE

 

Přihláška musí být podána nejpozději do 31. ledna a obsahovat

1. žádost

2. životopis

3. dotazník

4. doporučení seniorátu

5. doporučení sboru

 

Uchazeč musí před podáním žádosti absolvovat návštěvu u církevního psychologa a rozhovor se zástupci synodní rady, dvě třítýdenní praxe na některém ze sborů ČCE, a to s minimálním ročním odstupem.

 

Přesné informace najdete v Řádu pro studenty bohosloví, Řádu pro kazatele, Pravidlech vikariátu a v Příručce pro vikariát a jáhenskou praxi.

 

Pro bližší informace a sjednání schůzek kontaktujte Moniku Voženílkovou – vozenilkova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 272

 

Fond pro přípravu ke kazatelské službě a vzdělávání kazatelů

Jáhenská praxe

Podmínkou pro přijetí do jáhenské praxe je:

- nejméně dvouleté členství v ČCE

- vykonání nejméně jedné bohoslovecké praxe ve sborech ČCE v rozsahu dvou týdnů. Synodní rada může tuto podmínku prominout, pokud je uchazeč o jáhenskou praxi v některém farním sboru ČCE výpomocným kazatelem. 

Přihláška musí být podána nejpozději do 31. ledna a obsahovat

1. žádost

2. životopis

3. dotazník

4. doporučení seniorátu

5. doporučení sboru 

Uchazeč musí před podáním žádosti absolvovat návštěvu u církevního psychologa a rozhovor se zástupci synodní rady, jednu dvoutýdenní praxi na některém ze sborů ČCE.

 

Přesné informace najdete v Řádu pro studenty bohosloví, Řádu pro kazatele, Pravidlech vikariátu a v Příručce pro vikariát a jáhenskou praxi.

 

Pro bližší informace a sjednání schůzek kontaktujte Moniku Voženílkovou – vozenilkova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 272