Vedení církve  »  Církevní organizace a fondy  »  Diakonie ČCE

Diakonie ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. Denně pomáhá tisícům lidí v nepříznivých životních situacích od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz klubů pro mládež, azylových domů až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. Provozuje více než 130 zařízení po celé ČR. Organizuje také humanitární pomoc například při povodních, rozvojovou spolupráci v mnoha zemích světa, pomáhá cizincům v ČR a věnuje se řadě dalších projektů a kampaní.

Práce Diakonie ČCE vychází z křesťanských hodnot, pomáhá všem lidem bez rozdílu. Péče a podpora poskytovaná v zařízeních směřuje k tomu, aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života. Její tým tvoří na 1500 pracovníků po celé republice a 1000 dobrovolníků. Obnovenou činností v roce 1989 navázala na Českou Diakonii, která působila mezi lety 1903 a 1952.

Diakonie ČCE >>>