Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Ústředí evangelické akademie

Ústředí Evangelické akademie

Ústředí Evangelické akademie zastupuje zřizovatele, tedy církev, vůči jednotlivým školám a odpovědným orgánům. Ředitelka ústředí má na starost také agendu vojenských, vězeňských a nemocničních kaplanů a dalších členů církve pověřených duchovní službou ve zdravotnických zařízeních. 

Mgr. Helena Wernischová

Koordinátorka škol Evangelické akademie a vybraných celocírkevních aktivit

Mgr. Helena Wernischová