Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Jeronýmova jednota

Žádosti o dary a půjčky

Žádosti o dary nebo půjčky se podávají do kanceláře Jeronýmovy jednoty na předepsaných formulářích přes seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty.

Ústřední kancelář projedná v běžném roce pouze žádosti o dary došlé do kanceláře Jeronymovy jednoty do 30. 6.

Užití finančních podpor na projekty sborů je následně kontrolováno.

Žádosti o dotaci z Ministerstva kultury nebo o dar GAW se vypracovávají a podávají podle pokynů kanceláře Jeronýmovy jednoty.

Hana Kurešová

Referentka

Hana Kurešová