Ústřední církevní kancelář  »  Dokumenty  »  Jeronýmova jednota

Žádosti o dary a půjčky

Žádosti o dary nebo půjčky se podávají do ústřední církevní kanceláře Jeronýmovy jednoty na předepsaných formulářích přes příslušný seniorát (vyjádření seniorátního výboru, seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty) a to následně:

- žádosti o půjčky (z fondu JTD, půjčky na předfinancování dotace) se mohou podávat v průběhu celého roku.

- žádosti o dary se podávají jednou za rok. Na seniorát musí dojít do výročního seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty (jinak žádost nebude projednána) a s jejich doporučením jsou žádosti předány na ústředí Jeronýmovy jednoty a to do 30.6.. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty následně žádosti projedná a připraví pro výroční zasedání ústředního shromáždění, které se koná vždy v září.

Užití finančních podpor na projekty sborů je následně kontrolováno a každý sbor, který obdržel dar, je povinen předložit ústřední církevní kanceláři Jeronýmovy jednoty do půl roku po vyčerpání daru vyúčtování využití poskytnutých finančních prostředků (viz formulář vyúčtování dar, formulář využití daru).

Žádosti o dary z jiných zdrojů (ze zahraničí):

- z Projekt-katalogu GAW se vypracovávají a podávají podle pokynů kanceláře Jeronýmovy jednoty.

- z jiných zahraničních zdrojů (z HEKSu – Švýcarsko aj. z Kulatého stolu) přes ekumenické oddělení ústřední církevní kanceláře

U zahraničních darů vyúčtování se předkládá dle pokynů kanceláře Jeronýmovy jednoty a ekumenického oddělení (formuláře vyúčtování dárci obdrží).

Hana Kurešová

Referentka

Hana Kurešová

Ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí ČCE

Databáze nezcizitelných nemovitostí Českobratrské církve evangelické.