Informace  »  Investice  »  Investiční výbor

Investiční výbor

Investiční výbor synodní rady pracuje v pětičlenném složení:

Jan Matějka, předseda – člen FS ČCE v Českých Budějovicích, makléřské zkoušky, zkušenosti s obchodováním s cennými papíry

David Kuboň, místopředseda – člen FS ČCE v Praze 6 – Střešovicích, advokát se specializací na investice a finanční trhy, v minulosti člen managementu obchodníků s cennými papíry

Tomáš Turnský – člen FS ČCE v Praze 10 – Strašnicích, zaměstnanec stavební spořitelny

Radek Čtvrtlík – člen FS ČCE v Kladně, analytik velké investiční skupiny, oceňování podniků

Daniel Fojtů – člen FS ČCE ve Vsetíně, podnikatel

Náhradníkem je David Nečil, farář sboru v Českých Budějovicích.

Investiční výbor se schází pravidelně každé čtvrtletí, kdy zároveň probíhají správní rady obou investičních fondů (za účasti jejich správců) a představenstvo společnosti ČCE Reality, a.s. V mezidobí řeší záležitosti prostřednictvím e-mailové komunikace.

Kontakt:

Jan Matějka, tel. 602 425 755, e-mail: jan.matejka@ecotrend.cz nebo iv@e-cirkev.cz

foto není k dispozici

Etický kodex Investičního výboru

Členové IV byli koncem roku 2017 osloveni s námětem podrobněji specifikovat etická pravidla investování (která jsou v obecné podobě součástí smluv s oběma správci investičních fondů). V únoru 2018 pak na svém zasedání výbor schválil (po projednání se správci IF)...