Informace  »  Investice  »  Investiční fondy

Investiční fondy

ČCE je akcionářem dvou investičních fondů (v každém je minoritním akcionářem také Diakonie ČCE). Jedná se o:

- ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. – správcem je

- ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. – správcem je

Oba správci vykonávají funkci statutárního ředitele a konzultují některé své úkony se správní radou tvořenou členy investičního výboru. Správní rada se schází se statutárním ředitelem každé čtvrtletí a projednává jeho zprávu, včetně ocenění aktiv fondu (resp. vždy jediného podfondu, který má každý investiční fond a kde jsou aktiva soustředěna).

Zprávy jednotlivých fondů 2021