Informace  »  Investice  »  Investice PF
foto není k dispozici

Investice PF

Personální fond shromažďuje a spravuje prostředky pro výplatu mezd primárně duchovenských zaměstnanců ČCE. Řídí se církevními řády a vlastním statutem.