Zapomenuté heslo?
20.09.2017, 10:09

Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen a rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní ekonomickou silou. Synodní rada vyhlásila sbírku pro nemocnici, která obětem pomáhá.

11.10.2017, 15:37

Konference „Martin Luther pro dnešek“

Kdo byl Martin Luther a jak se jeho odkaz projevuje v současném světě? Tomu se bude věnovat česko-německá konference „Martin Luther pro dnešek“. Uskuteční se v pátek 20. října od 9 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze.

02.10.2017, 14:29

Změna v oprávnění oddávat

Budete se vdávat nebo ženit a chcete svatbu v naší církvi? Od 1. ledna 2018 bude toto oprávnění náležet pouze farářům a jáhnům v činné službě (jsou povoláni ve farním, seniorátním nebo povšechném sboru).

26.09.2017, 11:20

Estonská církevní hudba s lektorkou Sigrid Põld

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 31. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 17. - 19. 11. 2017 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.