Zapomenuté heslo?
Žalm 79,13: My, tvůj lid a stádo tvé pastvy,budeme na věky tebe vyznávat, tvou chválu od pokolení k pokolení vypravovat.

Jan Palach – naše svědomí 2019

V lednu uplyne 50 let od smrti Jana Palacha. Chceme si toto významné datum připomenout několika akcemi v rozmezí od 16. do 19. ledna.

14.01.2019, 18:58

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Jménem České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR zveme ke společné bohoslužbě 21. ledna v 18.00 hodin v pražském evangelickém kostele U Klimenta.

14.01.2019, 18:48

Zástupci HEKS jednali o podobě budoucí spolupráce

Partnerství se švýcarskou organizací Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) je dlouhodobé a jeho počátky sahají až do období po druhé světové válce.

18.01.2019, 14:50

Den otevřených dveří Evangelické teologické fakulty

Jménem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy zveme na den otevřených dveří. Koná se v pondělí 28. ledna od 10 do 17 hodin v prostorách fakulty.

15.01.2019, 13:13

Modlitební týdny 2019

Zveme vás k účasti ke společným modlitbám s bratry a sestrami v ekumenickém společenství.

30.12.2018, 20:55

Farářský kurz 2019

Zveme na tradiční farářský kurz pořádaný Spolkem evangelických kazatelů v termínu 28.01.–01.02. Letos na téma: "Sloužit?". Přihlášky zasílejte do 21. ledna.

09.01.2019, 11:17

Biblické heslo pro rok 2019

"Hledej pokoje a stíhej jej." Žalm 34,15b (Bible Kralická)

18.01.2019, 15:19

Předplatné Českého bratra na rok 2019

Časopis Český bratr vstupuje do svého 95. ročníku s tématem "Společnost a víra". Čtenářům nabízíme roční předplatné i možnost objednat si jednotlivá čísla.

09.01.2019, 11:52