Žalm 89,2: O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými.

Pozvání k postní sbírce 2019: Návrat domů

Se začínajícím postním obdobím Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlašuje tradiční postní sbírku. Tentokrát se ji rozhodla věnovat uprchlickým rodinám, které se chtějí vrátit domů.

08.03.2019, 14:45

Vděčná vzpomínka na Luďka Rejchrta

Pojďte se s námi ohlédnout za životem a dílem člověka, který svým působením zasáhl tisíce lidí napříč ekumenou.

18.03.2019, 00:37

Výzva k modlitbě

Výzva synodní rady Českobratrské církve evangelické pro postní dobu.

08.03.2019, 14:38

Přidejte se k Noci kostelů 2019

Chceme vás povzbudit, abyste se do této tradiční akce zapojili, otevřeli kostel či modlitebnu a připravili třeba i jen malý program...

01.03.2019, 10:32

Dlouhodobý pronájem a provozování ubytovacích prostor

Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provozování ubytovacích prostor Husova domu, Jungmannova 22/9, Praha 1.

04.03.2019, 10:45

Navštivme společně evangelický Kirchentag

Zveme na výpravu Ekumenické rady církví v ČR na 37. německý Kirchentag (19.–23. června v Dortmundu).

08.03.2019, 14:58

Co by měl vědět každý presbyter?

Srdečně zveme na tradiční vzdělávací seminář pro presbytery a presbyterky. Koná se v sobotu 30. března v Husově domě v Praze.

05.03.2019, 18:42