5.Mojžíšova 30,2.3: Navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, změní Hospodin tvůj úděl, slituje se nad tebou.

Ústřední církevní kancelář až do odvolání uzavřena pro veřejnost

Od pondělí 16. března 2020 je Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické až do odvolání uzavřena pro veřejnost. Zaměstnanci pracují z domova.

16.03.2020, 13:55

Pastýřský list synodního seniora

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

14.03.2020, 13:23