Žalm 118,25: Hospodine, pomoz!
Hospodine, dopřej zdaru!

Ať zvony ohlašují mír!

V pátek 21. září se od 18.00 hodin u příležitosti Mezinárodního dne míru rozezní zvony katedrál, chrámů, kostelů, kaplí a zvoniček. Svým zvukem připomenou solidaritu a mír napříč hranicemi.

19.09.2018, 21:47

Bůh miluje cizince! - výstava pro sbory

Bible je plná osobních příběhů o životě ve vyhnanství. Jak se Písmo dívá na cizince, solidaritu či pohostinnost? Máme cizince vítat, nebo tolerovat? Hostit je, nebo jen pomoci jim přežít?

20.09.2018, 11:06
Ilustrační snímek

Hledáme dobrovolníky - hlídače škol

Kvůli své velikosti se oslavy 100 let ČCE v Pardubicích neobejdou bez pomoci dobrovolníků. Stále ještě chybí hlídači do škol, kde se bude přespávat.

28.05.2018, 09:59

Vyšlo první číslo nového monitoringu dotačních příležitostí

Na základě podrobného dotazníkového šetření v rámci sborů připravila Ústřední církevní kancelář ČCE nový pravidelný monitoring grantových možností.

05.09.2018, 15:41

Podrobný program zářijových oslav je tady!

Nahlédněte do kompletního programu pardubických oslav 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické.

03.09.2018, 18:06

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18.09.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

19.09.2018, 10:33