Zachariáš 9,10: Jeho říše bude sahat od moře
k moři a od Řeky až ke koncům země.

Začala první etapa objednávek nového evangelického zpěvníku

Koncem tohoto roku vydá Českobratrská církev evangelická svůj nový zpěvník. Objednávat jej lze už nyní. Od 15. dubna do 15. června 2021 navíc za zvýhodněnou cenu 490 Kč.

16.04.2021, 18:54

Křesťanský kurz 2021 (on‑line)

Zveme na Křesťanský kurz, který letos proběhne on-line ve dnech 26.–29.4.2021. Přináší téma "Čím žijeme ...tradicí, trápením, vztahy..."

07.04.2021, 17:51

Svolání 3. zasedání 35. synodu ČCE

V souladu s ustanovením Řádu o správě církve (čl. 38) svolává synodní rada ČCE na návrh předsednictva synodu 3. zasedání 35. synodu ČCE na dny 20. – 22. května 2021.

19.04.2021, 16:35

Režim fungování ÚCK ČCE

Až do odvolání funguje ústřední církevní kancelář v režimu převažující práce z domova. Prosíme, využívejte přednostně mobilních telefonických kontaktů. Osobní jednání je nezbytné domluvit předem.

22.10.2020, 15:21