Malachiáš 3,20: Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích.

Pozvánka na instalaci Michaela Pfanna

Farní sbor ČCE ve Vrchlabí zve na uvedení faráře Michaela Pfanna do služby.

05.02.2020, 17:03

Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem – Janské Lázně

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provozování rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázních, č. p. 14, 542 25 Janské Lázně, okr. Trutnov.

24.01.2020, 16:56

Bannery 5 % a hlavu vzhůru

Bannery, kterými lze odkazovat na kampaň informující o možnosti podpořit svůj sbor pravidelným finančním příspěvkem.

20.02.2020, 14:35

Herlíkovické výpravy a rozpravy

Třetí ročník setkání v Herlíkovicích se koná od 15. do 21. června.

21.02.2020, 21:55

Setkání Blažkováků všech generací

Blažkov je letní rekreační středisko brněnských sborů. Za dobu své existence se stal srdeční záležitostí mnoha generací. Přijměte pozvání k setkání, příběhům, písním a rozhovorům.

21.02.2020, 21:51
31.01.2020, 13:58

Foto: Z farářského kurzu