Izaiáš 55,9: Jako vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.

Inzerát na vedoucí/ho oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické hledá vedoucí/ho oddělení výchovy a vzdělávání.

25.06.2020, 13:25

Pracovní list č. 1

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala na podzim roku 2019 Pracovní list č. 1 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století. První pracovní list má téma: Na prahu třicetileté války.

09.07.2020, 12:16

Diakonie pomáhá odklízet škody po povodních. Hledá dobrovolníky

Diakonie naléhavě hledá další dobrovolníky na pomoc s odklízením následků bleskových povodní v Šumvaldu v Olomouckém kraji.

15.06.2020, 13:21

Farní sbor ČCE v Kolíně hledá faráře/farářku

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně hledá faráře či farářku na plný úvazek. Sbor bude uprázdněn od září 2020.

26.05.2020, 14:25