20.09.2017, 10:09

Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen a rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní ekonomickou silou. Synodní rada vyhlásila sbírku pro nemocnici, která obětem pomáhá.

13.09.2017, 10:07

Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

Bůh se ztratil. Má cenu ho hledat? Proč? Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu začít smysluplně mluvit? Nebo On hledá nás a ztrácíme se my? Tématu hledání ztraceného Boha se bude věnovat Sjezd mládeže v Jablonci nad Nisou 6. – 8. října.

01.09.2017, 15:28

Výběrové řízení: Ředitel nakladatelství KALICH

Českobratrská církev evangelická (ČCE) jako jediný společník vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: výkonný ředitel společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o.

07.09.2017, 14:56

Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

U příležitosti 500. výročí evropské reformace vydává nakladatelství a knihkupectví Kalich čtyři publikace věnující se životu a dílu Martina Luthera.