Žalm 96,2: Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.

Slavnostní bohoslužby k výročí církve: Praha, Brno, Olomouc

Koncem listopadu se chystají tři slavnostní bohoslužby ke stému výročí Českobratrské církve evangelické (ČCE). Proběhnou postupně od 26. do 29. listopadu v Praze, Brně a Olomouci.

19.11.2018, 20:30

Inspirace ze zahraničí: církevní rok interaktivně

Na synodu Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands ve Würzburgu byla představena nová aplikace do chytrých telefonů. Církevním rokem teď lze procházet interaktivně.

16.11.2018, 19:07

Červená středa podpoří lidi pronásledované pro víru

28. listopadu se bude poprvé konat Červená středa (Red Wednesday) i v ČR. Iniciativa připomíná osoby pronásledované po celém světě pro jejich víru. Symbolem je rozsvícené červené světlo.

06.11.2018, 11:23

Zahájení projektu Hranice – Tváře – Bratři a sestry

Rok 1918 přinesl v Evropě nejen změny státních hranic, ale na mnoha místech znamenal i zásadní změny uvnitř církví. O jejich shrnutí se pokouší nový projekt zahájený o víkendu 10.–11. listopadu v Bukurešti.

14.11.2018, 15:26

Teologie jinak. Pro středoškolačky a středoškoláky!

Chcete zjistit, která místa, o nichž se píše v Bibli, se podařilo v Izraeli opravdu nalézt? Zajímá vás, jak se vánoční poselství po staletí utvářelo a proměňovalo? A má víra co dělat s politikou?

01.11.2018, 19:35

33. Sbormistrovský kurz

Zpěvy literátských bratrstev k letošnímu výročí

12.10.2018, 14:15

Čas žít, čas umírat

V roce 2011 vydalo Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) text o důstojném umírání. Nyní přinášíme jeho kompletní znění v českém jazyce.

01.11.2018, 19:32