1.Samuelova 30,6: Posilnil se David v Hospodinu
Bohu svém.

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto.

06.03.2018, 11:16

Seminář Co by měl vědět každý presbyter

Po loňské úspěšné premiéře se s novými lidmi a tématy uskuteční 24. března v Praze seminář nazvaný Co by měl vědět každý presbyter.

05.03.2018, 10:53

Kolokvium Náboženský exil v českých zemích v raném novověku

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století - Církevní reformy a nábožensko-politické střety v raném novověku pořádá kolokvium „Náboženský exil v českých zemích v raném novověku“.

13.03.2018, 14:35

Konference Křesťan za katedrou

V polovině dubna se v Třinci uskuteční sedmý ročník konference věnované křesťanům ve školství.

05.03.2018, 14:56