Izaiáš 43,16: Hospodin způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku.

Grantová podpora projektů 2018

Synodní rada Českobratrské církve evangelické schválila podporu 61 projektů přihlášených do grantového systému pro rok 2018.

29.11.2017, 19:56

Den otevřených dveřích na ETF UK

Den otevřených dveří na Evangelická teologické fakultě Univerzity Karlovy se uskuteční 15. ledna 2018 od 14. do 18. hodiny v budově fakulty (Černá 9, Praha 1).

21.12.2017, 12:25