Žalm 121,5-6: Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.

Zajímavá nabídka v rámci mezinárodního stipendijního programu

Evangelická luterská církev v Americe (ELCA) nabízí ČCE stipendia na studium, které má připravovat lidi na vedoucí role v církvi (ať už placené nebo dobrovolné).

16.09.2020, 17:22

Modlitba za domov 2020: vyhlášení výtvarné soutěže

Tradiční součástí ekumenické Modlitby za domov je také výtvarná soutěž pro jednotlivce a žáky mateřských a základních škol. Letošní uzávěrky pro zasílání děl jsou 1. září a 1. října.

29.07.2020, 12:11

Diakonické a rozvojové projekty: často kladené otázky - ekologie

Přinášíme vám odpovědi na často kladené otázky v rámci grantového systému ČCE. Týkají se výzvy "SBORY ČCE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021". Tato oblast je do systému DaRPů zařazena nově.

21.09.2020, 16:42

Období pro stvoření

Poradní odbor pro otázky životního prostředí vyzval ve sborové zásilce sbory i jednotlivce, aby se připojili ke slavení Období pro stvoření, které začíná 1. září a trvá do 4. října 2020.

19.08.2020, 15:01